iBooks.Ge - ელექტრონული წიგნების ონლაინ მაღაზია
შემოგვიერთდით:
კატეგორიები
ჟანრი

ლექსიკონი

სორტირება:

გერმანული სლენგი იმ ადამიანებისთვისაა, რომლებმაც გერმანიაში გადაწტვიტეს წასვლა – სამუშაოდ, ტურისტად, მათთვის ვინც გადაწვიტა, უბრალოდ ამ ქვეყანაში დამკვიდრება... ლექსიკონი დაგეხმარებათ ყოველდღიურად გერმანულენოვან მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში.

წიგნი წარმოადგენს ენციკლოპედია გეორგიკას პირველ ტომს (სიმბოლოების ენციკლოპედია). გამოცემას ერთვის შესავალი წერილი, „სიმბოლოს და ტექსტის განმარტება“, რომელიც გზამკვლევია მკითხველისთვის და ენციკლოპედიაში თავმოყრილი სიმბოლოების უკეთ გაგებაში დაეხმარება.

თქვენ წინაშეა ქართველი ლექსიკოგრაფოსის ფუნდამენტური ნაშრომი, „სრული რუსულ-ქართული ლექსიკონი“, რომელიც XIX საუკუნეშია შედგენილი. ქვეყნდება ორ ტომად. მეორე ტომი მოიცავს ასოებს О-დან V-ის ჩათვლით.

თქვენ წინაშეა ქართველი ლექსიკოგრაფოსის ფუნდამენტური ნაშრომი, „სრული რუსულ-ქართული ლექსიკონი“, რომელიც XIX საუკუნეშია შედგენილი. ქვეყნდება ორ ტომად. პირველი ტომი მოიცავს ასოებს A-დან Н-ის ჩათვლით.

მკითხველს ვთავაზობთ ქართულ-პორტუგალიურ და პორტუგალიურ-ქართულ სასაუბროს, რომელიც ყოველდღიური გამოყენების ტერმინებსა და ფრაზებს შეიცავს.

წინამდებარე გერმანულ-ქართული სამედიცინო მცირე ლექსიკონი შეიცავს დაახლოებით 6100 სიტყვას. ლექსიკონი გამოადგება სამედიცინო სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს, სამედიცინო დარგის სტუდენტებსა და ასპირანტებს, ასევე შესაბამისი ლიტერატურის მთარგმნელებს.

ყველა საჭირო ფრაზის კომპილაცია პოზიტიური დიალოგისთვის, კარგი შთაბეჭდილების შექმნისთვის და ზოგადად ევროპულ ყაიდაზე აზროვნებისთვის.

Power of Positive Speech
7.00ლარი

Power of Positive Speech

ხატია ჭანიშვილი

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

მისალმება და შესაძლო პასუხი; გაოცების გამოხატვა ადამიანებთან შეხვედრისას; რას ვამბობთ ადამიანებთან შეხვედრისას; სტუმრების მიღება და გამასპინძლება; ვინმეს ყურადღების მიპყრობა; ადამიანთა წარდგენა; განშორება; შეთანხმება, დადასტურება და მრავალი სხვა ფრაზა ყოველდღიური მოხმარებისთვის ინგლისურად, ქართული შესატყვისითა და სავარჯიშოებით.

Thanks a lot! თუ Thanks a bunch!
7.00ლარი

Thanks a lot! თუ Thanks a bunch!

ხატია ჭანიშვილი

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

ლათინური ენის სასაუბრო პირველად იბეჭდება ქართულ ენაზე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ე.წ. მკვდარი ენების სრულ­ყოფილად დაუფლებას ის ართულებს,რომ მეტყველე­ბაში მათი გამოყენების არეალი შეზღუდულია. წიგნის მიზანია ამ თვალსაზრისით ლათინური ენის ნა­წი­ლო­ბრივი „გაცოცხლება“ ცნობილ და აპრობირებულ ე.წ. „ზე­პირ“ მეთოდზე დაყრდნობით (ლექსიკის, იდიომატიკის, ფრა­ზე­ოლოგიზმების თემატურ ჯგუფებად თავმოყრა და მათი იმიტირებულ სიტუაციებში გამოყენება). 

ისტორიული მრავალტომეულის: "და აწ გარდასულს მხოლოდ ღმერთი გამოიძიებს" ენციკლოპედია.

15000-ზე მეტი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი უცხო ცნება; ტომი 2 (ნ-ჰ).

15000-ზე მეტი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი უცხო ცნება; ტომი 1 (ა-მ).